Zijn jullie van plan plofkippen/ regulier kip te weren in jullie productie? En zo nee, wat weerhoud jullie hiervan?

Ons antwoord

Dag Robert, dank je voor je vraag. In de definitie van Wakker Dier gebruikt McDonald’s inderdaad plofkip. Al geven we de voorkeur aan de term reguliere kip. McDonald’s gebruikt kippenborstfilet van kippen van vaste en gecertificeerde leveranciers, die zorgvuldig met de kippen omgaan. McDonald’s stelt strenge eisen aan haar leveranciers, bovenop de algemeen geldende Nederlandse wet- en regelgeving. Leveranciers moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van dierenwelzijn. Er vindt controle hierop plaats in elke fase van de kipproductieketen. Deze controle wordt door McDonald’s en door onafhankelijke externe instanties uitgevoerd. Naast dierenwelzijn kijken we ook naar de betaalbaarheid van onze producten en de impact ervan op het milieu. Alles overwegende blijven wij dan ook de reguliere kip hanteren.