Ik heb als project voor school dat ik een probleem moet oplossen, het gaat om het afvalsysteem van de McDonalds. Maar wat is het probleem?

Ons antwoord

Dag Bastiaan, wij hebben geen probleem in ons afvalsysteem, integendeel, wij splitsen ons afval in zes verschillende deelstromen. Dit zijn zachte plastic, PET-flessen, karton en papier, restafval, verspil en gebruikte oliën. Hierdoor kunnen we het afval van de 245 McDonald’s restaurants zoveel mogelijk hergebruiken of verwerken tot nuttige nieuwe toepassingen. Ook hanteren we een efficiënte manier voor het bevoorraden van de restaurants in combinatie met het ophalen van afval om het aantal kilometers zoveel mogelijk te beperken. 
McDonald’s Nederland is continu bezig om waar mogelijk de impact van haar bedrijfsvoering op het milieu te verminderen. Het uitgangspunt daarbij is Reduce, Re-use en Recycle: zuiniger omgaan met grondstoffen, energie en water en verminderen van CO2-uitstoot; hergebruiken van afvalproducten van de 245 McDonald’s restaurants en het verwerken van restafval tot nuttige nieuwe toepassingen. Minder energieverbruik, minder uitstoot en minder afval zijn voor McDonald’s belangrijke speerpunten als het aankomt op een beter milieu. Meer informatie vind je op onze website.