hoeveel restafval produceren jullie?

Ons antwoord

Hoi Anne, een mooie vraag. De samenleving heeft steeds hogere verwachtingen van bedrijven als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de impact op onze planeet. McDonald’s Nederland is continu bezig om waar mogelijk de impact van haar bedrijfsvoering op het milieu te verminderen. Het uitgangspunt daarbij is Reduce, Re-use en Recycle: zuiniger omgaan met grondstoffen, energie en water en verminderen van CO2-uitstoot; hergebruiken van afvalproducten van de McDonald’s restaurants en het verwerken van restafval  (12 duizend ton per jaar) tot nuttige nieuwe toepassingen. Ook minder energieverbruik, minder uitstoot en minder afval zijn voor McDonald’s belangrijke speerpunten als het aankomt op een beter milieu.