Werken jullie naast Nederland Schoon, met nog meer partijen samen?

Ons antwoord

Werken jullie naast Nederland Schoon, met nog meer partijen samen? Werken jullie naast Nederland Schoon, met nog meer partijen samen? Hoi Rinaldo, zeker! Op het gebied van afvalverwerking werken wij bijvoorbeeld samen met HAVI. Zo hebben wij met nieuwe compressiebakken het aantal afvalophalingen bij veel restaurants weten terug te brengen van 3 naar 1 keer per week. Daarmee besparen we maar liefst 150.000 transportkilometers per jaar!