Word er voor het speeltje kinderarbeid gebruikt, en waar wordt het gemaakt?

Ons antwoord

Hoi Mark, dank voor het tonen van je interesse over de wijze waarop we de speeltjes voor het Happy Meal laten maken. We kennen zero tolerance op het gebied van dwang- en/of kinderarbeid. We vinden het namelijk van essentieel belang om met leveranciers te werken die onze waarden delen en een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers bieden. Daarom hebben we een speciale gedragscode voor onze leveranciers. Ondermeer met deze ‘Code of Conduct for Suppliers’  leven we de volgende regels na: 1) het volgen van alle wetten en regels die gelden in het land waar de leverancier werkzaam is. 2) zero tolerance op het gebied van dwang- en/of kinderarbeid. 3) Een eerlijke vergoeding voor alle werknemers. Bovendien zijn er externe toezichthoudende instanties betrokken die erop toezien dat aan onze verwachtingen wordt voldaan.