Wordt antibiotica gebruikt bij runderen, kippen en varkens die vervolgens verwerkt worden in MacDonalds producten?

Ons antwoord

Beste Gabby, de leveranciers van McDonald’s maken alleen gericht gebruik van antibiotica en niet preventief.  In lijn met zowel de Europese als de Nederlandse wet- en regelgeving, houden wij het gebruik van antibiotica streng in de gaten. (Kippen)vlees en andere dierlijke producten testen we heel vaak om residuen van antibiotica te voorkomen, zoals bij de officiële keuring na het slachten en in het kader van het Nationaal Plan Residuen. Daarnaast kent de pluimveesector een zelfcontroleprogramma waarin alle koppels vleeskuikens gecontroleerd worden op residuen van antibiotica. Bij overschrijding van de maximale residulimiet, wordt het vlees afgekeurd voor verdere verwerking in de keten. Hebben we je zo wat gerustgesteld?