Kunnen julie wat meer informatie geven over de ethische reden waarom jullie geen plannen hebben voor biologisch vlees? Ethic staat nmlk ook in jullie drie E's plan.

Ons antwoord

Dag Maikel, bedankt voor je vraag, we vertellen je graag hoe McDonald's het deze verantwoordelijkheid omgaat. De samenleving heeft steeds hogere verwachtingen van bedrijven als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de impact op onze planeet. McDonald’s Nederland is continu bezig om waar mogelijk de impact van haar bedrijfsvoering op het milieu te verminderen. Het uitgangspunt daarbij is Reduce, Re-use en Recycle: zuiniger omgaan met grondstoffen, energie en water en verminderen van CO2-uitstoot; hergebruiken van afvalproducten van de 240 McDonald’s restaurants en het verwerken van restafval tot nuttige nieuwe toepassingen. Minder energieverbruik, minder uitstoot en minder afval zijn voor McDonald’s belangrijke speerpunten als het aankomt op een beter milieu. Een bijkomend voordeel is dat op deze manier ook de operationele kosten voor McDonald’s verminderen. Net zo belangrijk vinden we dat de productie van de ingrediënten van producten positief bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzame landbouw en voedselproductie. Onze hechte, langdurige banden met leveranciers leiden daadwerkelijk tot duurzame verbeteringen op de gebieden waar we geen directe invloed op hebben, zoals de boerderijen en de fabrieken in onze keten. We hebben bijvoorbeeld product werkgroepen waarin leveranciers betrokken worden op het gebied van klimaatverandering, eco-efficiëntie, duurzame landbouw, sociale verantwoordelijkheid en er zijn ook diverse productspecifieke initiatieven. Bovendien beoordelen we onze leveranciers op duurzaamheidscriteria door middel van jaarlijkse prestatie- inspecties. De 3E’s: Ethics (Ethiek), Environment (Milieu), en Economics (Economie). We streven naar een keten die ook op een lucratieve manier veilige producten van hoge kwaliteit voortbrengt, zonder onderbreking van het aanbod, terwijl we steeds onze ethische, environmental (=milieutechnische) en economische resultaten verbeteren. Wil je meer weten over ons internationale beleid en betrokkenheid bij diverse duurzaamheidsinitiatieven wereldwijd, dan kun je ook even kijken op www.aboutmcdonalds.com

Voor meer informatie verwijs ik je graag naar de site www.aboutmcdonalds.com