Doen jullie aan mileubesparend schoonmaken? en welke schoonmaakmethodes worden er gebruikt?

Ons antwoord

Beste Shadé, mooie vraag. Door optimale reinigingsmethoden, gebruik van de juiste automatische dosering van reinigingsmiddelen en beperking van waterverbruik en reinigingsmiddelen door nieuwe technieken proberen we zo duurzaam mogelijk schoon te maken, waarbij voedselveiligheid gewaarborgd blijft. McDonald’s maakt wereldwijd gebruik van twee grote leveranciers van reinigingsmiddelen. De reinigingsmiddelen worden beoordeeld op een aantal basiseigenschappen, waaronder chemische samenstelling en duurzaamheid.
McDonald’s Nederland is continu bezig om waar mogelijk de impact van haar bedrijfsvoering op het milieu te verminderen. Het uitgangspunt daarbij is Reduce, Re-use en Recycle. Minder energieverbruik, minder uitstoot en minder afval zijn voor McDonald’s belangrijke speerpunten als het gaat om een beter milieu. Dit betekent dus zuiniger omgaan met grondstoffen, energie en water, het verminderen van CO2-uitstoot en hergebruik van al onze afvalproducten. Een bijkomend voordeel is dat op deze manier ook de operationele kosten voor McDonald’s verminderen.